• Sorrejat: És un procés basat en l'impacte d'abrasius projectats mitjançant un doll d'aire comprimit. Aquests abrasius, en impactar contra la superfície, l'erosionen, la decapen i la modifiquen donant-li una rugositat controlada en funció dels paràmetres de projecció i els abrasius seleccionats.

Publicado: 5 de Mayo de 2014 a las 14:06